Abfallwirtschaftliche Konzepte von SSI SCHÄFER

Nové výzvy a zjištění vzásadách na ochranu životního prostředí, ekologických požadavcích a také množící se úzká místa vlikvidaci odpadu voblastech skládek a spalování domácího odpadu a podobného komerčního odpadu vyžadují, abychom dosahovali významného snížení objemu generovaného odpadu.

Při řešení „recyklace“ bylo důležité, aby společnost SSI SCHÄFER vyvinula nákladově efektivní a ekologické kontejnery a sběrné systémy, které by bylo možné integrovat do systému likvidace domácího odpadu bez výrazných technických nebo finančních investic a které by umožnily sběr největšího možného objemu recyklovatelných materiálů, roztříděných podle typu.

Cílem je redukovat objem nerecyklovatelného odpadu na minimum.

Zde naleznete další informace o podílech jednotlivých recyklovaných materiálů:

Select country

Close