Znečištění životního prostředí je tématem, na které již nelze pohlížet jako regionální nebo národní problém. Šíření emisí ovzduším, po zemi nebo vodou, propojení cyklu živočišných krmiv a potravin znamená, že ekologická manipulace s odpadem je v zájmu celosvětového obecného blaha.

Proto trasa pohybu organizovaného odpadu začíná nejprve otázkou:
Kde odpad dnes skončí?

Abfallwirtschaftskonzepte zur Vermeidung von Umweltverschmutzung

Cílem tohoto prvního kroku je vytvořit funkční systém likvidace odpadu jeho sběrem do hygienických kontejnerů a nic nezanechat. To, co by nám mohlo připadat zřejmé, je ve skutečnosti obtížným úkolem, v mnoha částech světa dosud v plenkách.

  • Abfallsammlung durch Privatperson
  • Abfallsammlung durch Müllarbeiter
  • Abfallentsorgung auf der Deponie

Následující fáze spočívá ve sběru odpadu a recyklovatelných materiálů a třídění podle typu do různých kontejnerů, jejich správné vyprazdňování, přeprava mimo stanoviště a jejich vpuštění do systému recyklace. Tříděný sběr a správná recyklace použitelných materiálů znamenají, že lze snížit dodávky materiálů a zlikvidovat úzká hrdla systému.

Závěr:

Integrovaný systém hospodaření s odpady dosahuje výrazných výhod!

Společnost SSI SCHÄFER vyvíjí integrovaná celková řešení nebo modulární koncepty pro integrování dostávajících struktur hospodaření s odpady; v závislosti na umístění a úloze.

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Naše široká škála výrobků:

Produktübersicht Abfallbehälter von SSI SCHÄFER

Select country

Close