Město Freudenberg v Německu, venkovská komunita, je odpovědná za likvidaci vlastního komunálního odpadu. Jako součást procesu evropských výběrových řízení město jako zákazník a kancelář pořádající výběrová řízení v nabídce 1 udělila smlouvu na sběr nerecyklovatelného odpadu, biologicky odbouratelného odpadu, hromadného odpadu a starého papíru, včetně recyklace. Tato nabídka také obsahovala inventarizaci kontejnerů a službu aktualizace kontejnerů. Náš rozsah služeb v nabídce 2 spočíval v dodávce kontejnerů a jejich distribuci.

Wappen von Freudenberg

Město Freudenberg

Země: Německo
Oblast: Severní Porýní - Vestfálsko
Počet obyvatel: 18.556
Webová adresa: www.freudenberg-stadt.de
Kontaktní osoba: P. Stockhausen

Úloha

Großmülltonnen bei der Stadt Freudenberg

Poskytnutí kontejnerů bylo definováno ve dvou balících služeb. Balík služeb 1 zahrnoval dodávku asi 20.000 kontejnerů zhotovených z plastu, včetně transpondéru. Kontejnery byly stanoveny velikostmi 80 litrů, 120 litrů, 240 litrů a 1.100 litrů a to v následujícím provedení:

  • Kontejnery na nerecyklovatelný odpad v antracitové barvě těla s červeným nebo antracitovým víkem
  • Kontejnery na biologicky odbouratelný odpad v antracitové barvě těla s bledě modrým víkem
  • Kontejnery na použitý papír v antracitové barvě těla s blankytně modrým víkem

Kvalita kontejneru byla definována normou DIN EN 840 a odpovídající značkou zajištění kvality RAL – GZ 951/1. Transpondér musí být nainstalován ve formátu BDE na frekvenci 134,2 kHz, „Pouze ke čtení“, musí umožňovat unikátní a nepadělatelnou identifikaci kontejnerů.

Balík služeb II vyžadoval distribuci kontejnerů a přidělení do míst určení. V předběžném stádiu byli o novém systému formou dopisu informováni všichni podnikatelé i domácnosti. Současně byla spuštěna direct-mailová kampaň s průzkumem pro inventarizaci budoucích kontejnerů se softwarovým řešením vyvinutým vlastními silami a připraveným pro distribuci.

Doporučení

Se stanovenými výkonnostními kritérii bylo městu Freudenberg doporučeno používat kontejnery zhotovené ze 100% nového materiálu s vysokou kvalitou ve standardu odpovídajícím normě RAL - GZ 951/1. Kromě toho jsme doporučili používat inovativní generaci kontejnerů GMT eXtra s novým a snadno použitým víkem „ergolid“. Kromě uzpůsobeného reliéfu na nádobě byly kontejnery na těle opatřeny reliéfem lisovaným za tepla, který obsahoval unikátní vzor (viz fotografie) ve tvaru městského erbu Freudenberg.

Implementace

Implementace byla dokončena ve třech fázích, které následovaly přímo jedna po druhé. Komunikace s veřejností začala probíhat 5 měsíců před datem distribuce průzkumem mezi obyvateli a vyhodnocením dat. Kontejnery byly vyráběny paralelně s distribucí, což znamená, že přidělování bylo dokončeno v zákazníkem stanoveném časovém rámci 6 týdnů.

Výsledek

Udělení smlouvy na „odvoz“ odpadů je základní potřebou obyvatel a komunit. Ve Freudenbergu byla rovněž hledána cesta pro tříděný sběr odpadu a recyklovatelných materiálů efektivním způsobem, aby byla zajištěna recyklace všech odpovídajících materiálů. Dříve používaný „srovnávací test ekvivalentu populace“ byl nahrazena „srovnávacím testem kontejneru“. Kromě zvýšení férovosti výše poplatku byla výrazně snížena administrativní zátěž spojená s hodnocením. Díky výběru velikosti kontejneru mají nyní obyvatelé možnost výrazně ovlivnit náklady na svoz svého odpadu.

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Sběrné kontejnerové systémy v praxi
Sběrné kontejnerové systémy v praxi
  • Město Freudenberg>>

Select country

Close