• Přehled výrobku
 • Systém s předním nakládáním F 1,75 až F 8,0 m3
 • Dočasný kontejnerový systém
 • GMT 240l a OLEOCONT zhotovené z ocelové desky
 • Kontejner pro sběr použitých baterií a nebezpečných materiálů
 • Multicont
Sammelbehälter für Gewerbeabfallentsorgung - Frontlader-System

Přední nakládání je moderní a nákladově efektivní řešení pro sběr velkoobjemového odpadu.

 • Ideální pro použití v komunálních a soukromých systémech správy odpadů
 • Dlouhá provozní životnost - tělo zhotovené z žárově pozinkovaného ocelového plechu, víko zhotovené z plastu, bočnice se svislými žebry
 • Další forma stability prostřednictvím uzavřeného skříňového profilu
Další informace
Frontlader
Umleerbehälter-System für Gewerbeabfallentsorgung

Velké objemy odpadového materiálu vyžadují systém sběru s velkou kapacitou. Jako nákladově efektivní systém sběru odpadu pro velké objemy se dlouhodobě v praxi osvědčují dočasné kontejnery.

 • Organizační a nákladové výhody
 • Nízká výška vložky
 • Víko lze uzamknout v jakékoliv poloze
 • Velký objem
 • Jednoduchá manipulace během procesu transferu
Další informace
Umleerbehälter
Großmülltonnen aus Stahlblech

Pozinkovaný model GMT 240 pro sběr odpadu vmístech sexistujícím rizikem požáru.

Oleocont® je speciální kontejner pro sběr a ukládání odpadního oleje. Používá se v dílnách, na benzínových stanicích a v dalších komerčních/průmyslových společnostech.

 • Žárově zinkovaný ocelový plech, nehořlavost
 • Víko lze úplně vyklopit
 • Izolace víka a těla pomocí gumových podložek znamená, že nemůže dojít ke vzniku zdroje vzplanutí
 • Vysoká stabilita
Další informace
Altbatterie-Sammelbehälter

3 modely pro každý účel:

 • Skříň pro sběr odpadu v podnicích a malých společnostech
 • Kontejnery pro sběr použitých baterií pro sběr ve veřejných budovách
 • GMT 80/120/140 se šachtou pro sběr baterií na veřejně přístupných místech
Další informace
Altbatterie
Multicont zur Abfall- und Wertstofferfassung auf Baustellen

Systém sběru odpadu a recyklovatelných materiálů na staveništích. Zde jsou během demolic, renovací nebo nový staveb produkovány různé typy odpadů. Moderní systém správy odpadů třídí typy odpadu v místech, kde je odpad vytvářen - to je nákladově nejefektivnější a nejčistší způsob třídění.

 • Čisté třídění odpadu a recyklovatelných materiálů
 • Nízké prostorové nároky
 • Lze stohovat až 5 kusů navzájem v sobě
 • Přeprava na staveništích pomocí vysokozdvižného vozíku
Další informace
Multicont
Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Hlavní katalog Technologie hospodaření s odpady
Hlavní katalog Technologie hospodaření s odpady
Waste technology in practice
 • Hufnagel Service GmbH>>PDF

Select country

Close