Podzemní kontejnery

Z estetického i provozního hlediska jsou pro sběr a třídění odpadů nejlepším řešením podzemní systémy kontejnerů. Od běžných se liší tím, že jejich větší část je ukrytá pod zemí. Umožňují městům opustit nevyhovující vybavení pro třídění odpadů a nepořádek v jejich okolí. Podzemní kontejnery pojmou několikrát více papíru, plastů nebo skla a vzhled jejich nadzemních částí vhodně doplňuje ostatní městský mobiliář. Mohou být využity i pro sběr směsného odpadu.

Do podzemí mohou být umístěny i velkokapacitní odpadkové koše. Podzemní zařízení jsou i více odolná proti vandalům.

Dodavatel technologie podzemních kontejnerů pro sběr a třídění odpadů, firma SSI SCHÄFER, nabízí několik typů zařízení s různým designem i technickým provedením vyprazdňování nádob. To umožňuje volbu optimální architektury nadzemních částí zařízení i využití již existujících zařízení pro vyprazdňování a odvoz bez dodatečných investičních nároků.

Podzemní kontejnery typu

Schäfer/Europa – OR, GBR, GBR-K

s moderním vyprazdňováním kontejnerů hydraulickými kleštěmi (systém Grumbach)
Soupravy s těmito kontejnery umožňují celou řadu variant pro pokrytí různorodých požadavků architektů, uživatelů i provozních firem, lehce se obsluhují, jsou velmi výkonné a bezporuchové.

 • Objemy 3 m3, 4 m3 i 5 m3, základové vany ocelové nebo betonové
 • Nadzemní vybavení může být upevněno na otočných ramenech (typ OR),
 • Nebo je uzamykáno přímo ke kontejnerům (typy GBR-K a typ GBR-B 700).
 • Kontejnery pro sklo mohou být dělené na dvě komory, vyplněné protihlukovou pěnou a brzdiči pádu skla, dělený může být i kontejner pro papír a nápojové obaly Tetrapack.

Těchto moderních souprav  bylo jen v Praze a v Děčíně vybudováno již 35.
V dodávkách původně  převažovalo řadové uspořádání o 3 kontejnerech s otočnými rameny, nebo typ hvězda. V roce 2010 byl sortiment doplněn o typ GBR-K bez otočných ramen.

 • Řadové zařízení s rameny, Libická, Praha 3
 • Typ hvězda, Květinková ulice, Praha 3-Jarov
 • Řadový typ bez ramen, Slavíkova, Praha 3
 • Řadové zařízení s rameny, Barrandov-Praha 5
Zařízení pro sběr 5 frakcí, včetně obalů Tetrapack, Praha 10

Na  základě požadavků některých městských  částí  bylo též vybudováno pilotní zařízení   se 4 kontejnery, s otočnými rameny i bez nich. Dva kontejnery  jsou dělené, takže zařízení umožňuje sběr 5 frakcí, tj. papíru, plastů, skla čirého, barevného a obalů z Tetrapacku.  
V současné době je uvažováno s takovým kapacitním zařízením již všude, kde to prostorové dispozice a podzemní sítě dovolí.

Kontejnery Grumbach mají velmi tuhou a stabilní konstrukci, nemají uvnitř žádné pohyblivé díly, ovládání je snadné a přesné.
Hydraulické kleště Grumbach mají univerzální funkci, lze  jimi vyprazdňovat i kontejnery s 2 hákovou technikou.

 • Vyprazdňování kontejneru – U kněžské louky, Praha 3
 • Provozní zkouška Škroupovo nám., Praha 3

 

Kontejnery typu Schäfer/Europa-OV

se standardním vyprazdňováním kontejnerů 2 hákovou technikou

Soupravy s těmito kontejnery jsou aplikací obvyklých nadzemních závěsných kontejnerů s umístěním pod zem.

 • Vhazovací šachty kontejnerů jsou pevně spojeny s vlastními kontejnery a závěsné háky jsou přístupné po odklopení víka nadzemní skříně
 • Šíře skříní je buď 700 nebo 500 mm, hloubka 500 mm, výška 800 mm.
 • Objemy 3 m3, 4 m3 i 5 m3, základové vany ocelové nebo betonové
 • Kontejnery pro sklo mohou být dělené na dvě komory, vyplněné protihlukovou pěnou a brzdiči pádu skla.
 • Po odemknutí zámku víka a jeho odklopení jsou přístupné závěsy pro háky, další postup je stejný jako u nadzemních závěsných kontejnerů

Soupravy jsou dodávány v provedení se dvěma, třemi i čtyřmi kontejnery. Kontejner pro sklo může být dělený, nebo jednokomorový. Kontejner pro sklo je obvykle  vybaven účinnou protihlukovou pěnou.

 • Ostrovní ulice u ND, Praha 1
 • Náměstí míru, Praha 2

Těchto standardních souprav v různých aplikacích bylo v Praze, Kutné Hoře, Vlašimi, Šternberku a Ostravě  vybudováno více než 15.

 • Václavské náměstí, Praha 1
 • U Vlašského dvora, Kutná Hora

 

Speciální podzemí zařízení:  

Výtahy kontejnerů typu UFA

Elektrohydraulické  výtahy kontejnerů MGB 1.100 litrů, nebo různě velkých popelnic,  jsou vhodné do prostor, kam nemá přístup odvozové vozidlo a  přito je nutné umístit odpadové nádoby  pod zem.

Tento typ řešení je dodáván vždy dle specifických požadavků zákazníků.

Jedno z řešení ukazují referenční fotografie ze dvora radnice  města Písku.

 • Zařízení UFA s kontejnery MGB 1.100 litrů pod zemí, Písek
 • Zařízení UFA při vyprazdňování 3 kontejnerů MGB 1.100 litrů, Písek

 

Velkokapacitní koše typu CITY

V místech s velkým výskytem pouličních odpadků je obvykle potřeba instalovat i velké množství odpadkových košů a často je vyprazdňovat.
Naopak velkokapacitní podzemní zařízení pro sběr odpadků typu CITY o objemu 640 nebo 1.000 litrů umožňuje trvalé udržení čistoty v okolí koše při nízkém počtu vyprazdňování.
Zařízení je utěsněno, takže do okolí neproniká zápach odpadků.
Vyprazdňování je prováděno odsávačem zametacího a čistícího stroje.

NAŠE  SLUŽBY

 • Studie umístění a možností realizace podzemních kontejnerů pro městem vytypované lokality
 • Poradenství projektantům a architektům
 • Kompletní dodávky zařízení 
 • Provedení a vybavení dle přání zákazníka
 • Krátké dodací lhůty do 8 týdnů
 • Montáže a kompletace zařízení na stavbě
 • Garanční  servis do 3 dnů
 • Následný pravidelný roční servis a údržba

Další informace o podzemních zařízeních SSI SCHÄFER můžete též získat na:

www.podzemni-kontejnery-schafer.cz
www.podzemnikontejneryschafer.cz
www.podzemni-kontejnery-schafer.eu
www.podzemnikontejneryschafer.eucz

Soubor ke stažení:

Prospekt podzemní kontejnery SSI SCHÄFER (pdf)

Zkouška odsávání koše CITY na Václavském náměstí v Praze 1
Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Video
Hlavní katalog Technologie hospodaření s odpady
Hlavní katalog Technologie hospodaření s odpady
Vratné kontejnerové systémy v praxi
Vratné kontejnerové systémy v praxi
 • Technologie odpadů Vobel>>
 • Město Freudenberg>>

Select country

Close