Správná likvidace odpadu je velkou výzvou. Inteligentní systém nabízející účinné a nákladově efektivní likvidaci odpadu je proto stále důležitější. To začíná u kontejnerů.

Výhody našeho systému:

Kvalitní kontejnery mnoha typů a velikostí mohou být vyprázdněny pomocí jednoho a toho samého vozidla!

Gütezeichen Abfall und Wertstoffbehälter

Každodenní použití vyžaduje robustní a odolné kontejnery na odpad a recyklaci materiálu. Pro zajištění těchto vlastností jsou kontejnery společnosti SSI SCHÄFER vystavovány přísné kontrole kvality.

Společnost SSI SCHÄFER je členem německého institutu pro zajištění kvality RAL (RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) a proto musí splňovat požadavky na vysokou kvalitu, které mohou být stanovovány normami EU (EN 840 1- 6). Pouze ti členové institutu zajištění kvality RAL, kteří provádějí nepřetržité testování, mohou označovat své kontejnery pro likvidaci odpadů zkovu nebo plastu značkou kvality RAL.

Veřejnost, recyklační společnosti a podniky profitují znašich trvanlivých, vyzkoušených a otestovaných produktů. Další informace o naší rozsáhlé řadě certifikovaných typů a velikostí kontejnerů naleznete zde:

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Video
Hlavní katalog Technologie hospodaření s odpady
Hlavní katalog Technologie hospodaření s odpady
Vratné kontejnerové systémy v praxi
Vratné kontejnerové systémy v praxi
  • Technologie odpadů Vobel>>
  • Město Freudenberg>>

Select country

Close