Začíná to technickou závadou, prací, která představuje požární nebezpečí nebo lidským opomenutím, například nedbalým odhozením cigarety - vznikne požár vedoucí ke zranění osob a škodám na materiálu.

Skutečnost, že požár může ohrozit existenci vaší společnosti, je zcela zřejmá. I když čas mezi samotnými požáry a případným krachem společnosti může být relativně dlouhý, není požár často identifikován jako příčina ukončení podnikání. I když jsou nebezpečí známa, až do dnešní doby neexistovalo žádné spolehlivé protipožární řešení založené na hasicích přístrojích a sprchových systémech.

Nesprávné skladování a následky

Společnosti, které neskladují nebezpečné látky správným způsobem, mohou čelit následujícím situacím:

Prevence je prvním krokem pro zabránění škodám nebo jejich omezení

Díky našemu konceptu bezpečnosti safe@work nabízí společnost SSI SCHÄFER odpovídající služby zjednoho zdroje, od konzultací a plánování až po realizaci systému pro skladování nebezpečných látek ve vaší společnosti. Po mnoho let jsme byli předním poskytovatelem v oboru vnitropodnikové logistiky a jsme proto schopni vyhodnotit znalosti z mnoha projektů realizovaných za toto období.

Transport von Gefahrgütern

Přeprava nebezpečných látek

73,6 % veškerých přepravovaných nebezpečných látek jsou hořlavé kapaliny. Přepravované látky také musí být skladovány.

 

Hořlavé kapaliny na pracovišti musí být uloženy v bezpečnostních skříních, splňujících požadavky technického předpisu o hořlavých kapalinách (TRbF) 20, dodatek L.

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Další informace
Další informace
  • Hlavní katalog:
    Kapitola vybavení dílen a závodů
    >> PDF
  • Zařízení dílen, továren a závodů>>PDF
  • safe@work>> PDF

Select country

Close