Smybolbild SSI SCHÄFER Hotline

Dojde-li k nenadálé poruše na vašem zařízení nebo systému SSI SCHÄFER, náš pohotovostní servis je k dispozici 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Nejprve můžete situaci projednat s odbornými techniky a produktovými manažery po telefonu a vyžádat si podrobnou radu.

 

Díky přímému spojení přes VPN mohou naši odborníci detekovat možné příčiny problému vzdáleným přístupem a vyřešit je. Pokud bude nezbytný příjezd techniků na pracoviště, jejich nasazení bude stanoveno podle pevně definovaných pravidel. Krátké doby odezvy jsou garantovány přímo firmou SSI SCHÄFER.

Navíc naše preventivní údržba IT systémů eliminuje výskyt poruch. Systémy jsou nepřetržitě monitorovány a pokud dojde k překročení kritických pracovních parametrů, ihned je informován technik. Pomocí patřičných statistik a zpráv získáváme přesný přehled o systému a udržujeme vysokou úroveň sledovatelnosti.

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Brožury ke stažení
Brožury ke stažení
  • Služby a podpora zákazníkům>> PDF
Oborově zaměřené reference

Select country

Close