Náhradní díly

Jako náš obchodní partner máte nepřetržitě k dispozici veškeré náhradní díly, kdekoli na světě. Náš sortiment služeb zahrnuje zpracovávání a vyřizování objednávek a dodávek náhradních dílů, tvorbu seznamů a balíčků náhradních dílů a opravu náhradních dílů. Díky naší službě údržby a na místě provozu nabízíme i instalaci náhradních dílů.

Vaše objednávky přijímáme 24 hodin denně. Dodávka náhradních dílů probíhá rychle ve stanovené lhůtě a za stanovenou cenu.

Údržba

S SSI SCHÄFER máte na výběr a můžete se rozhodnout mezi různými modely údržby: preventivní kontrolní údržba za pevné ceny, pravidelné prohlídky nebo údržba na vyžádání, kompletní nebo podpůrné funkce. Tato nabízená údržba se provádí na všech souvisejících produktech dopravníkové techniky, od regálových až po zakladačové systémy, a to i v případě, že je nedodala SSI SCHÄFER.

Ve všech případech úkony údržby provádějí kvalifikovaní pracovníci SSI SCHÄFER, např. registrovaní kontrolní inspektoři. Údržba zahrnuje i vizuální a zvukové kontroly vašeho provozu, ať už se jedná o mechanické, elektronické nebo elektrické systémy.

V rámci údržby můžeme opravit možné poruchy a v případě potřeby provést požadované nastavení a kontroly týkající se nařízení pro bezpečnost práce. Podle možností na pracovišti takto optimalizujeme výkon celého provozu.

Služby na pracovišti

Pokud budete někdy potřebovat naše techniky na svém pracovišti pro nápravu problému, který nelze vyřešit telefonicky nebo přes vzdálené diagnostické služby, SSI SCHÄFER vám bude k dispozici v krátkých a garantovaných časech. Abychom tento závazek mohli splnit, máme ve stejnou dobu k dispozici několik servisních techniků pro všechna odvětví.

Vyřešení problémů ve vaší firmě tedy proběhne rychle, efektivně a přesně podle stanoveného harmonogramu. Každé vyžádání servisu je podrobně a transparentně zdokumentováno.

Vzdálené služby

Díky přímému spojení přes VPN mohou naši odborníci detekovat možné příčiny problému vzdáleným přístupem a vyřešit je. Pokud bude nezbytný příjezd techniků na pracoviště, jejich nasazení bude stanoveno podle pevně definovaných pravidel. Krátké doby odezvy jsou garantovány přímo firmou SSI SCHÄFER.

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Brožury ke stažení
Brožury ke stažení
  • Služby a podpora zákazníkům>> PDF
Oborově zaměřené reference

Select country

Close