Firma SSI Schäfer vyvinula efektivní řešení, aby se zabránilo chybovosti při vychystávání zboží a zároveň umožňuje sledování zakázek v souladu s právními předpisy. Nový SSI Order Verifier vám umožní zcela automaticky kontrolovat a zdokumentovat odchozí zásilky. Tím pomáhá snížit chybovost třídění na nulu a v souladu s požadavky na úroveň kvality Six Sigma.

SSI Order Verifier dosahuje propustnosti až 6.000 položek za hodinu, což odpovídá přibližně 300 lidem. Všechny výrobky jsou během jednoho kroku označeny, ověřeny a zdokumentovány. Základní technologie je vysoce přesná a patentovaná.

SSI Order Verifier

Ve srovnání s manuálním nebo poloautomatickým tříděním mohou nákladové úspory činit až 95%. Díky tomu je v mnoha případek návratnost investice do SSI Order Verifier pouze dva roky.

Úspory dosažené díky SSI Order Verifier pocítíte zejména ve dvouch oblastech. Na jedné straně při snížení chybovosti, čímž snížíte počet vráceného zboží, a na druhé straně při zcela automatizované kontrole třídění objednávek. SSI Order Verifier lze použít jako samostatné řešení nebo integrovat do stávajícího systému, tudíž je vhodný při rozšiřování projektů.

 • Behälterleerung zur Orderprüfung
 • Vereinzelung der Produktee

Technické údaje

 • Plně automatizovaná identifikace a tvorba dokumentů
 • Vhodné pro výrobky o hmotnosti až 1 kg a 50x15x10 mm do 300x200x200 mm
 • Maximální výkon 6.000 výrobků/h (ekvivalent 300 přepravek/h)
 • Délku dopravníku je možné upravit v závislosti na produktovém portfoliu
 • Identifikace zboží díky šestistrannému skenování při rychlosti 2,5 m/s
Eingang zur Lesestation

Provozní režim

V prvním kroku je vytříděná objednávka dopravena v přepravkách k SSI Orbiter Verifier, kde je vysypána na běžící dopravníkový pás. Na tomto dopravníku jsou výrobky od sebe odděleny a přepraveny do skenovací stanice. Unitř stanice je každy výrobek, při rychlosti 2,5 m/s, oskenován a řádně zdokumentován.

V závislosti na požadavcích je tento proces prováděn buďto za pomoci 1D čárových kódů, 2D matrix kódů nebo RFID transpordérů. V posledním kroku je zboží umístěno zpět do přepravek a následně pokračuje v cestě k zákazníkovi.

Přednosti Order Verifier

 • V souladu se zákonnými požadavky Track&Trace
 • Dosahuje úrovně kvality Six Sigma
 • Kompletní přepravní dokumentace
 • Automatizace řízení procesů
 • Jednoduchá integrace do vašeho systému
 • Čte 1D a 2D čárové kódy stejně tak RFID transpordéry
 • Splňuje požadavky Pedigree Law
 • Návratnost investice za méně jak dva roky
Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Brožury ke stažení
Brožury ke stažení
Order Verifier
SSI SCHÄFER erhält den MM Logistik Award 2011 für den SSI Order Verifier

Select country

Close