Optimalizovaná spotřeba energie ve vašem skladu šetří životní prostředí a zároveň snižuje provozní a údržbářské náklady provozovny. Není zárukou pouze čistého svědomí, ale i dlouhodobého zabezpečení vaší investice.

Díky mnoha letům zkušeností a odborným znalostem SSI SCHÄFER podporuje zavádění energeticky efektivního skladování hned ve fázi plánování logistických a konstrukčních řešení. Náš jedinečně široký okruh intralogistických služeb nám umožňuje vytvářet promyšlené systémy a celková řešení, které vám přinesou dlouhodobý úspěch.

Výběr okruhů, jejichž konzultaci nabízíme a které ve spolupráci s vámi zavádíme:

Logistické plánování
 • Výběr místa pracoviště
  Jak si stojí umístění budovy např. s ohledem na zákazníky – má potřebnou infrastrukturu? Které cesty bude třeba pokrýt?
 • Optimalizace pracoviště
  Jsou všechny stávající oblasti a budovy využívány efektivně?
 • Jak celková energetická rovnováha funguje v praxi?
Plánování budovy
 • Využívání obnovitelných energií
  Jaké jsou možnosti, co se týká využití fotovoltaiky, geotermiky nebo solárního tepla?
 • Osvětlení
  Jsou instalována energeticky úsporná svítidla? Existuje koncept bezpečného osvětlení?
 • Topení
  Existují praktická doplňková příslušenství v podobě topení peletami, dálkové vytápění z bioplynových stanic nebo ultrafialová svítidla?
 • Konstrukce budovy
  Existuje proveditelný návrh energetické optimalizace střechy a fasády? Jsou vrata, dveře a blokovací zařízení dostatečně izolovány?

Energetická účinnost od samotného počátku

Při plánování a realizaci skladovacího a vychystávacího systému SSI SCHÄFER je energetická účinnost pevnou součástí plánování systému.

Plánování systému
 • Návrh rozmístění
  • Optimální rozmístění systémových komponentů s ohledem na vymezené trasy
 • Využívání energeticky úsporných komponentů a hnacích jednotek
  • Vysoce účinné hnací jednotky 
  • Hnací jednotky navržené pro specifickou aplikaci – žádné univerzální hnací jednotky
 • Optimalizace mechanických a elektrických systémů
  • Lehká konstrukce
  • Použití hnacích modelů s optimalizovanou účinností
  • Snížení příkonu hnací jednotky díky vyrovnání stálého zatížení
  • Omezení tření na minimum díky vhodným materiálovým kombinacím
  • Vypnutí na vyžádání
  • Propojení mezilehlých okruhů
  • Inteligentní pohon hlavních os zakladače
  • Regenerativní energetická zařízení
 • Návrh pracoviště
  • ergonomics@work!
Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Blue Competence

Select country

Close